Het venster bedrijfsprofiel laat u toe om de algemene parameters van uw bedrijf te configureren.

Deze parameters worden gebruikt in de verschillende modules die actief zijn binnen uw account.

Het venster bestaat uit 2 tabbladen.


Algemeen

Het tabblad algemeen bevat de algemene gegevens van uw onderneming.

Hier kan u de verschillende gegevens opgeven om uw onderneming te identificeren, deze gegevens zullen o.a. gebruikt worden bij de afdruk van documenten.

Verplichte velden worden steeds weergegeven met een * na de naam van het veld.

tabblad algemeen in het venster van het bedrijfsprofiel

De meeste velden die u hier kan terugvinden spreken voor zichzelf.

U heeft ook de mogelijkheid om het logo van uw bedrijf toe te voegen aan het bedrijfsprofiel, dit logo zal dan gebruikt worden bij het afdrukken van documenten.

Om een logo toe te voegen of te verwijderen kan u gebruik maken van de knoppen die u kan terugvinden boven de weergave van het logo.


We raden aan om een logo te selecteren in PNG-formaat met een transparante achtergrond.
Dit zal maken dat het platform uw logo mooi zal opnemen in de documenten die worden aangemaakt.


Documenten

Het tabblad documenten laat u toe om documenten te integreren die gebruikt zullen worden binnen het platform.

Deze documenten kunnen automatisch worden toegevoegd aan mails die u verstuurt.

U kan de documenten toevoegen of verwijderen door gebruik te maken van de knoppen die u kan terugvinden rechts van de documentnaam.

tabblad documenten in het venster bedrijfsprofiel

Gelieve enkel documenten in pdf-formaat te integreren zodat deze correct worden opgenomen in de uitgaande mails.

U krijgt een indicatie of er al een document aanwezig is door het icoon dat u kan terugvinden links van de documentnaam.

Bij weergave van een rood kruis is er geen document aanwezig, bij een groene vink is het document wel aanwezig.


U heeft de mogelijkheid om de volgende documenten te uploaden:

  • Algemene voorwaarden
  • Attest 6% BTW