De instellingen zijn toegankelijk via de snelkoppeling die u aan de linkerkant van het hoofdvenster in het platform kan vinden.

snelkoppeling naar de instellingen

Wanneer u op de snelkoppeling klikt, wordt het hoofdvenster van de instellingen geopend.

Dit venster is verdeeld in 2 delen.

hoofdvenster van de instellingen

Aan de linkerkant vindt u een overzicht van de verschillende instellingen die u kan beheren.

Wanneer u op een optie in de instellingen klikt, wordt een modale pop-up weergegeven om de instelling te beheren of wordt de instelling weergegeven in het rechterdeel van het venster.


Meer informatie over de verschillende instellingen die u kan beheren is te vinden in dit gedeelte van de kennisbank.

Raadpleeg het artikel structuur van het hoofdvenster voor meer informatie over de algemene structuur van het platform.