Het WAVEDESK-platform bevat een portaal specifiek voor uw eindklanten.

Het laat toe om optimaal te communiceren met uw eindklanten.


Belangrijkste functionaliteiten

Geef uw eindklanten toegang tot hun kredietdossiers en verzekeringspolissen

Via het portaal kan u uw eindklanten toegang geven tot hun kredietdossiers en hun verzekeringspolissen. Hierbij kunnen ze de details raadplegen van de dossiers.

U kan uw eindklant ook de rechten geven om documenten toe te voegen aan hun bestaande dossiers.


Stappenplan voor kredietdossiers

Voor kredietdossiers voorzien we de mogelijkheid om stappenplannen beschikbaar te maken voor het indienen van een kredietdossier.

Zo heeft u de mogelijkheid om een dynamisch stappenplan op te maken in de backoffice module en dit beschikbaar te maken in het portaal van de eindklant.

Via dit stappenplan kan de eindklant dan de nodige informatie verstrekken om een kredietaanvraag te vervolledigen. Wanneer de eindklant acties uitvoert in het stappenplan krijgt u hiervan automatisch een notificatie in de backoffice module.


Documentenarchief

Deel documenten uit uw centraal documentenarchief met uw eindklanten. Dit laat u toe om gemakkelijk documenten beschikbaar te maken zonder dat u deze moet verspreiden individueel naar uw eindklanten toe. Alles centraal op 1 locatie.