Het WAVEDESK-platform bevat een portaal specifiek voor uw tussenpersonen.

Het laat toe om optimaal te communiceren met uw tussenpersonen.


Belangrijkste functionaliteiten

Geef uw tussenpersonen toegang tot hun kredietdossiers en verzekeringspolissen

Via het portaal kan u uw tussenpersonen toegang geven tot de kredietdossiers en de verzekeringspolissen die ze hebben aangebracht. Hierbij kunnen ze de details raadplegen van de dossiers. U kan bepalen of er al dan niet wijzigingen kunnen aangebracht worden door de tussenpersoon.

U kan uw tussenpersonen ook rechten geven om documenten toe te voegen aan bestaande dossiers en/of documenten te downloaden.


Raadplegen borderellen

Geef uw tussenpersonen de mogelijkheid om hun borderellen te raadplegen en af te drukken via hun persoonlijk portaal. Zo hoeft u de borderellen niet meer aan te leveren. U kan automatisch een push notificatie versturen naar uw tussenpersonen op het moment dat er nieuwe documenten aanwezig zijn op hun portaal.


Achterstandslijsten raadplegen

Geef uw tussenpersonen een up-to-date overzicht van de achterstandslijsten voor verzekeringspolissen zodat zij de nodige acties kunnen ondernemen naar de eindklant toe.


Documentenarchief

Deel documenten uit uw centraal documentenarchief met uw tussenpersonen. Dit laat u toe om gemakkelijk documenten beschikbaar te maken zonder dat u deze moet verspreiden onder uw tussenpersonen waarmee u samenwerkt. Alles centraal op 1 locatie.


Simulaties en indienen van aanvragen

Integreer simulaties in uw portaal voor uw producten en laat de tussenpersoon vanuit deze simulatie rechtstreeks een aanvraag indienen voor een verzekering of een krediet. De aanvraag komt automatisch in de backoffice van het WAVEDESK-platform terecht van waaruit u dit verder kan behandelen.