Welcome to our support

Nederlands


PORTAAL

  • Ingave kredietdossier (bugfix): mogelijke foutmelding bij de creatie van een nieuwe relatie bij ingave van een kredietdossier in het portaal

Francais


PORTAIL

  • Saisie du dossier de crédit (correction de bogue): message d'erreur possible lors de la création d'un nouveau contact lors de la saisie d'un dossier de crédit dans le portail

English


PORTAL

  • Credit file entry (bugfix): possible error message when creating a new contact when entering a credit file in the portal
Login or Signup to post a comment