Welcome to our support

Nederlands


CONSULTANCY

  • Projecten (nieuw): ondersteuning voor het aanmaken van facturen rechtstreeks vanuit het journaal van de projecten
  • Projecten (nieuw): ondersteuning voor het koppelen van aankoopfacturen aan consultancy projecten

INSURANCE

  • Polissen (update): export naar Excel uitgebreid met het bankrekeningnummer van de verzekeringsnemer

Francais


CONSULTANCY

  • Projets (nouveau): aide à la création de factures directement à partir du journal des projets
  • Projets (nouveau): support pour lier les factures d'achat à des projets de conseil

INSURANCE

  • Polices (mise à jour): export vers Excel étendu avec le numéro de compte bancaire de l'assuré

English


CONSULTANCY

  • Projects (new): support for creating invoices directly from the projects journal
  • Projects (new): support for linking purchase invoices to consultancy projects

INSURANCE

  • Policies (update): export to Excel extended with the policyholder's bank account number
Login or Signup to post a comment