Welcome to our support

Nederlands


CREDIT

  • OperCredits (nieuw): API-koppeling met OperCredits voor het binnentrekken van kredietaanvragen die werden ingegeven in OperCredits

PROJECT

  • Aankoopfacturen (nieuw): mogelijkheid om aankoopfacturen te koppelen aan projecten

FINANCIAL

  • Aankoopfacturen (nieuw): mogelijkheid om aankoopfacturen te registreren inclusief het fysische document

Francais


CREDIT

  • OperCredits (nouveau): lien API avec OperCredits pour retirer les demandes de crédit saisies dans OperCredits

PROJECT

  • Factures d'achat (nouveau): possibilité de lier les factures d'achat aux projets

FINANCIAL

  • Factures d'achat (nouveau): possibilité d'enregistrer les factures d'achat incluant le document physique

English


CREDIT

  • OperCredits (new): API link with OperCredits for withdrawing credit requests entered in OperCredits

PROJECT

  • Purchase invoices (new): possibility to link purchase invoices to projects

FINANCIAL

  • Purchase invoices (new): possibility to register purchase invoices including the physical document
Login or Signup to post a comment