Welcome to our support

Nederlands


INSURANCE

  • Nucleus (nieuw): ondersteuning voor het importeren van voorstellen op bedrijven
  • SwissLife (update): verbeteringen aan de weergave van de lijst van de voorstellen, toevoeging datum + correctie van de filtering

Francais


INSURANCE

  • Nucelus (nouveau): aide à l'importation de propositions aux entreprises
  • SwissLife (mise à jour): amélioration de l'affichage de la liste des propositions, ajout de la date + correction du filtrage

English


INSURANCE

  • Nucleus (new): support for importing proposals to companies
  • SwissLife (update): improvements to the display of the proposal list, addition of date + correction of the filtering
Login or Signup to post a comment