Welcome to our support

Nederlands


FINANCIAL

 • Facturatie (nieuw): vrijgave van de nieuwe facturatie module

IOS

 • App (nieuw): basisversie van de IOS app staat gepland voor vrijgave op 31/03

ANDROID

 • App (nieuw): basisversie van de Android app staat gepland voor vrijgave op maandag 29/03

CONSULTANCY

 • Projecten (nieuw): mogelijkheid om consultancy projecten aan te maken

REST-API

 • Bijlagen (nieuw): uitbreiding van de REST-API voor ondersteuning van bijlagen (upload en download) in functie van de mobiele toepassingen

BRIDGE

 • Statistieken producten (nieuw): bijkomende statistiek om gemakkelijk een historiek te kunnen trekken per klant en/of product gedurende een bepaalde periode

Francais


FINANCIAL

 • Facturation (nouveau): sortie du nouveau module de facturation

IOS

 • App (nouveau): la version de base de l'application IOS est prévue pour le 31/03

ANDROID

 • App (nouveau): la version de base de l'application Android est prévue pour le lundi 29/03

CONSULTANCY

 • Projets (nouveau): possibilité de créer des projets de conseil

API REST

 • Pièces jointes (nouveau): extension de l'API REST pour prendre en charge les pièces jointes (upload et download) en fonction des applications mobiles

BRIDGE

 • Statistiques produits (nouveau): statistiques complémentaires pour établir facilement un historique par client et / ou produit sur une certaine période

English


FINANCIAL

 • Invoicing (new): release of the new invoicing module

IOS

 • App (new): basic version of the IOS app is scheduled for release on 31/03

ANDROID

 • App (new): basic version of the Android app is scheduled for release on Monday 29/03

CONSULTANCY

 • Projects (new): possibility to create consultancy projects

REST API

 • Attachments (new): extension of the REST API to support attachments (upload and download) depending on the mobile applications

BRIDGE

 • Statistics products (new): additional statistics to easily draw up a history per customer and / or product during a certain period
Login or Signup to post a comment