Welcome to our support

Nederlands


FINANCIAL

  • Exact Online (update): verbetering in de doorsturing van verkoopfacturen naar Exact Online

INSURANCE

  • Polissen (nieuw): bijkomende filter om de lijst van de polissen te filteren op groepering

Francais


FINANCIAL

  • Exact Online (mise à jour): amélioration de la transmission des factures de vente à Exact Online

INSURANCE

  • Polices (nouveau) : filtre supplémentaire pour filtrer la liste des polices par regroupement

English


FINANCIAL

  • Exact Online (update): improvement in the forwarding of sales invoices to Exact Online

INSURANCE

  • Policies (new): additional filter to filter the list of policies by grouping
Login or Signup to post a comment