Welcome to our support

Nederlands


COACHING

 • Projecten (nieuw): ondersteuning voor afbeeldingen in het journaal van de coaching-projecten
 • Projecten (update): verwijdering van de locatie in de lijst van de projecten
 • Projecten - sessies (nieuw): uitbreiding van de type sessies met business coaching


CRM

 • Journaal berichten (nieuw): mogelijkheid om zowel mail berichten als brieven op te slaan in de communicatie

Francais


COACHING

 • Projets (nouveau): support d'images dans le journal des projets de coaching
 • Projets (mise à jour): suppression de l'emplacement de la liste des projets
 • Sessions (nouveau): extension du type de sessions avec du business coaching


CRM

 • Journal des messages (nouveau): possibilité de sauvegarder à la fois les messages électroniques et les lettres dans la communication

English


COACHING

 • Projects (new): support for images in the journal of the coaching projects
 • Projects (update): removal of the location from the list of projects
 • Sessions (new): extension of the type of sessions with business coaching


CRM

 • Journal messages (new): possibility to save both mail messages and letters in the communication
Login or Signup to post a comment