Welcome to our support

Nederlands


INSURANCE

  • Achterstand klant (nieuw): mogelijkheid om rappels te versturen naar klanten met ondersteuning van verschillende templates in functie van de graad van achterstand


CRM

  • Lijst contacten (nieuw): indien werd aangegeven in de contactfiche dat het email adres niet geldig is geven we dit veld rood weer in de lijst van de contacten
  • Contacten (nieuw): bijkomende vlag om aan te geven dat het email adres van de contactpersoon niet geldig is

Francais


INSURANCE

  • Arriérés client (nouveau): possibilité d'envoyer des rappels aux clients avec support de différents modèles en fonction des arriérés


CRM

  • Liste de contacts (nouveau): s'il était indiqué dans le formulaire de contact que l'adresse e-mail n'est pas valide, nous afficherons le champ en rouge dans la liste de contacts
  • Contacts (nouveau): indicateur supplémentaire pour indiquer que l'adressze e-mail de la personne de contact n'est pas valide

English


INSURANCE

  • Customer backlog (new): possibility to send reminders to customers with support of different templates depending on the backlog


CRM

  • List of contacts (new): if it was indicated in the contact form that the email address is not valid, we will display the field in red in the list of contacts
  • Contacts (new): additional flag to indicate that the email address of the contact person is not valid
Login or Signup to post a comment