Welcome to our support

Nederlands


PLATFORM

  • Mail templates (update): verbeterde werking van het gebruik van afbeeldingen in de mailtemplates


INSURANCE

  • Swisslife (buf fix): de bijlage bewijs van woonst was niet zichtbaar bij het valideren van een polisaanvraag


CRM

  • Bedrijven (update): weergave van het unieke nummer van het bedrijf in de lijst

Francais


PLATFORME

  • Modèles de courrier (mise à jour): fonctionnalité améliorée de l'utilisation d'images dans les modèles de courrier


INSURANCE

  • Swisslife (correction de bogue): la pièce jointe du justification de domicile n'était pas visible lors de la validation d'une demande de police


CRM

  • Entreprises (mise à jour): affichage du numéro unique de l'entreprise dans la liste

English


PLATFORM

  • Mail templates (update): improved functionality of the use of images in the mail templates


INSURANCE

  • Swisslife (buf fix): the proof of residence attachment was not visible when validating a policy demand


CRM

  • Companies (update): display the unique number of the company in the list
Login or Signup to post a comment